Op werkdagen van
08.00 - 17.00 uur

Voor het maken van een afspraak bij huisartsen, praktijkondersteuners of de assistenten kunt u de praktijk van Huisartsen Amersfoort Zuid iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch bereiken: 033 461 07 33 of via e-mail: praktijk@huisartsenamersfoortzuid.nl

De assistente beoordeelt uw vraag

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is net zoals de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur

Gedurende de Coronatijd houden de huisartsen iedere werkdag om 10:00, 12.00 en 15.00 uur telefonisch spreekuur. Uw huisarts is dan direct te bereiken voor het bespreken van labuitslagen, onderzoeken of andere zaken.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak. De assistente houdt hier rekening mee in de agenda en kan eventueel een dubbele afspraak inplannen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt samen met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om zelf naar het spreekuur te komen.

Spreekuur volgens afspraak

Huisartsen:
Tom van den Eede (alle werkdagen behalve donderdag)
Marielle Bergmeijer (maandag, donderdag)
Sonja Bons (woensdag en donderdag)
Waarnemer (maandag en vrijdag)
Josta Wismeijer (dinsdag)

 

Huisarts in opleiding:
Marya Nazari (alle dagen behalve donderdag)

Bij spoed of in ernstige gevallen

In geval van spoed toetst u in het keuzemenu van bovenstaand telefoonnummer. U wordt onmiddellijk doorverbonden met een assistente of huisarts van de praktijk. Of u belt direct met de spoedlijn, telefoonnummer: 
033 – 462 49 49

In het weekend, op feestdagen en op werkdagen na 17.00 uur

In het weekend en op werkdagen na 17.00 uur kunt u voor dringende gevallen contact opnemen met de 
Huisartsenpost Eemland, telefoonnummer: 085 – 773 11 00