Praktijkinformatie

De praktijk Huisartsen Amersfoort Zuid is het hele jaar iedere werkdag geopend van 7:30 tot 17:00 uur. U kunt dan de assistente telefonisch bereiken voor het maken van een afspraak, het stellen van vragen of om te overleggen over uw klacht of probleem.

De telefonische spreekuren zijn vanaf april 2023 alleen op afspraak. 

 

Wilt u uw afspraak annuleren?

Gelieve dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, via de mail praktijk@huisartsenamersfoortzuid.nl of via het patiëntenportaal. Zo kunnen we de spreekuurplek aan een andere patiënt aanbieden. 

 

Niet verschijnen zonder bericht

Bij herhaaldelijk niet op uw afspraak komen, brengen wij een bedrag van €20 in rekening. U dient dit bedrag te betalen voordat u een nieuwe afspraak kunt maken. Voor spoedgevallen kunt u uiteraard wel direct bij ons terecht.

Openingstijden

Maandag
07.30 – 17.00 uur
Dinsdag
07.30 – 17.00 uur
Woensdag
07.30 – 17.00 uur
Donderdag
07.30 – 17.00 uur
Vrijdag
07.30 – 17.00 uur

24/7 uw vraag voorleggen aan de huisarts

U kunt nu uw medische vraag en klacht voorleggen of een labuitslag opvragen bij uw huisarts via een eConsult. Registreert u zich daarvoor eerst via ons patiëntenportaal.

Waarneming bij gesloten praktijk

De praktijk is in principe het hele jaar op alle werkdagen geopend. Hebt u na 17:00 uur en voor 8:00 uur of in het weekend en op feestdagen dringend een huisarts nodig, dan kunt u bellen naar de Huisartsenpost Amersfoort 085 – 773 11 00.

Veelgestelde vragen

Griepprik

U krijgt een oproep indien u:

 • op 1-5-2023 60 jaar of ouder bent.

Of indien u een van de volgende aandoeningen hebt:

 • Longaandoeningen: astma, COPD, longkanker, TBC.
 • Hartziekten: infarct, angina pectoris, CVA, TIA, hartfalen, endocarditis-profylaxe
 • Diabetes
 • ernstig nierfalen
 • Na een recente beenmergtransplantatie
 • HIV infectie
 • Een verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door aangeboren ziekte, zoals hypogammaglobulinemie, of bij gebruik van middelen tegen reuma, ziekte van Crohn
 • Als u 22 weken of meer zwanger bent tussen oktober en 31 december
 • Hoge bloeddruk op zichzelf is geen indicatie voor de griepprik.

Behoort u niet tot een van bovenstaande groep en wilt u wel een griepprik, dan kunt u contact opnemen met de praktijkassistente. Zij kan een recept voor u uitschrijven; u haalt dan de griepprik zelf op bij de apotheek. Vervolgens maakt u met de assistente een afspraak voor de vaccinatie. De kosten van het recept, de griepprik en het vaccineren zijn voor uw eigen rekening. Vraag bij uw verzekering na of de griepprik in uw geval vergoed wordt.

Wordt u tijdens het griepseizoen 60 jaar dan wordt u dit jaar al opgeroepen. Het griepseizoen loopt tot 1 mei 2023. Iedereen die voor 01-05-1963 geboren is, krijgt een uitnodiging thuisgestuurd.

Hebt u het afgelopen jaar inhalatiemedicatie voor uw longen gehad, of bent u tot een van bovenstaande groepen komen te behoren?  Dan hebt u nu wel een indicatie voor de griepprik via uw huisarts, ook al bent u nog geen 60 jaar.

Begin oktober ontvangt u uw persoonlijke griepoproep in uw brievenbus.

Ja, u wordt vriendelijk verzocht de oproepkaart ter registratie mee te brengen naar de praktijk als u uw griepprik komt halen.

Het vaccin beschermt tot 80% tegen het griepvirus. Als u toch de griep krijgt, bent u minder ziek en minder lang ziek.
U verlaagt door de vaccinatie het risico op complicaties van de griep (zoals longonsteking).

 

Er worden 2 inhaaluren gepland jaarlijks. Bent u ook deze dagen verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak. U kunt ook even binnenlopen in de praktijk, grote kans dat de assistente u tussendoor de vaccinatie kan geven. Gelieve uw oproepkaart mee te brengen!

U hoeft niets te doen. Volgend jaar krijgt u gewoon de oproep weer thuisgestuurd. U kunt dan weer beslissen of u de griepprik neemt.

Neemt u contact op met de praktijk via telefoon: 033- 4610733 of per mail: praktijk@huisartsenamersfoortzuid.nl. Wij maken een vermelding hiervan in uw dossier zodat u voortaan geen oproep meer thuisgestuurd krijgt.

Wilt u in de toekomst toch weer een griepvaccinatie, neemt u dan zelf contact op met de praktijk. Wij zorgen er dan voor dat u voortaan weer een oproep ontvangt.

Nee, de prik bevat een gedood vaccin waarvan u niet ziek wordt. Het kan voorkomen dat u ziek wordt na de vaccinatie maar dat is dan waarschijnlijk omdat u al een ander virus of bacterie onder de leden had. U kunt van de vaccinatie wel een pijnlijke en harde plek op de arm krijgen. Dit gaat vanzelf over. U kunt de plek koelen met ijs en eventueel een paracetamol innemen.
Bij veel klachten van bijwerkingen kunt u contact opnemen met de praktijk.

Alleen indien u allergisch bent voor kippenei-eiwit wordt de griepvaccinatie niet gegeven. Bij andere allergieën vormt het griepvaccin geen probleem.

Zwangeren kunnen worden gevaccineerd. Over mogelijke schadelijkheid van het griepvaccin voor zwangeren is niets bekend. Ook vrouwen die borstvoeding geven, kunnen de griepprik ontvangen.

Het is geen probleem om de griepprik gelijktijdig met andere vaccins toe te dienen. U hoeft geen rekening te houden met een bepaalde tijd tussen twee inentingen. Kinderen jonger dan zes jaar die een indicatie hebben voor de griepprik en nog nooit een griepprik hebben gehad, krijgen twee keer een heel vaccin met een tussenliggende periode van één maand. Kinderen die in de afgelopen twee seizoenen minstens eenmaal volledig zijn gevaccineerd krijgen eenmaal een heel vaccin.

In principe kunt u gewoon de griepprik ontvangen als u ziek bent. Alleen in het geval u hoger dan 38˚C koorts hebt, is het beter met de vaccinatie te wachten totdat u weer hersteld bent.

Algemene vragen patiëntenportaal

Ja, dat is mogelijk. U kunt via het patiëntenportaal uw dossier inzien. Met de Receptservice kunt u uw persoonlijke medicatielijst inzien. 

 

Consult risico op hart- en vaatziekten

Bloed- en urinewaarden van bepaalde stoffen (waaronder vetten, glucose en creatinine) geven belangrijke informatie voor het inschatten van uw risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte. Ook worden de bloed- en urinewaarden jaarlijks gemonitord om te kijken of behandeling en verandering in leefstijl het gewenste effect hebben. Wij verzoeken u het bloed- en urineonderzoek tenminste één week voor uw afspraak op het Consult Risico op Hart- en Vaatziekten te laten uitvoeren zodat de uitslag tijdens het consult met u besproken kan worden.

Iedere maandag, dinsdag en donderdagochtend tussen 7:30 en 8:30 uur op de praktijk, 1e verdieping Vermeerstraat 156 (er is een lift aanwezig). Ook op afspraak bij onze assistente van maandag t/m vrijdag. Klik hier voor de overige locaties van Saltro. U kunt een urinepotje met uw ochtendurine meteen meenemen en inleveren.

De patiënten die bij de huisarts bekend staan met een verhoogd risico ontvangen verspreid over het jaar 2017 een oproep voor het Consult Risico op Hart- en Vaatziekten. Het kan zijn dat u later dit jaar alsnog een oproep ontvangt. Wilt u nu al zeker weten of u op de oproeplijst staat, dan kunt u contact opnemen met de praktijk via praktijk@huisartsenamersfoortzuid.nl of via 033 – 461 07 33.

 • Roken
 • Overgewicht
 • Verhoogde cholesterol, bloeddruk of bloedsuiker
 • TIA, CVA of hartinfarct
 • Reumatoïde artritis
 • Stoppen met roken
 • Afvallen
 • Gezond eten
 • Veel bewegen
 • Medicatie voor verlaging bloeddruk of cholesterol

Bij de oproep voor het Consult Risico op Hart- en Vaatziekten ontvangt u een exemplaar van de vragenlijst. U kunt de vragenlijst ook downloaden via deze link.

Nee, dat is (nog) niet mogelijk. Met de Receptservice kunt u uw persoonlijke medicatielijst inzien. De overige gegevens uit uw medisch dossier zijn niet toegankelijk via het portaal. Neemt u contact op met de huisarts als u uw medisch dossier wilt inzien.