Toegang tot uw dossier

Medio september 2020 hebt u via het patientenportaal toegang tot uw dossier. Het is dan mogelijk om uw huidige medicatielijst, uw ziekte- (of klachten) episodes te bekijken en het beleid dat u (na 1 juli 2020) met uw huisarts of andere zorgverlener van de praktijk hebt besproken.

Kijk voor meer informatie de website van Huisartsen Eemland of volgend filmpje.

LSP: toestemming geven voor het delen van gegevens

Sinds kort is Huisartsen Amersfoort Zuid aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit is een netwerk dat het mogelijk maakt bepaalde medische gegevens tussen zorgverleners te delen. Het gaat bijvoorbeeld om een medicijnoverzicht dat beschikbaar kan worden gemaakt voor de huisarts op de huisartsenpost. 

Voor het delen van uw medische gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens van u via het LSP worden uitgewisseld.

U kunt aan ons doorgeven of u medische gegevens beschikbaar wilt stellen via LSP. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Ook kunt u dit online regelen via de website: www.volgjezorg.nl. Hier vindt u tevens meer informatie over het LSP.

 

Stikstof alle weken beschikbaar

Vanaf begin januari is er altijd stikstof beschikbaar op de praktijk. Het betekent dat u alle werkdagen terecht kunt voor een afspraak om uw wratten aan te laten stippen met stikstof.

Minister Schippers legt “laatste steen” Huisartsen Amersfoort Zuid

Edith Schippers opent Huisartsen Amersfoort Zuid 

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft afgelopen vrijdagavond onder grote belangstelling het pand van Huisartsen Amersfoort Zuid geopend. De feestelijkheden waren eerder die dag begonnen met de gestage toestroom van de patiënten van dokter Van den Eede en andere genodigden over een rode loper die voor de gelegenheid de entree van het pand sierde. Eenmaal binnen kon men onder het genot van een glas bubbels en een heerlijk hapje van patissier Nijtmans een blik werpen in de keuken van het kleinschalige gezondheidscentrum.

Met de aanwezigheid van een achttal zorgdisciplines die alle iets van hun werk lieten zien, was het een gezellige drukte in en rond de spreekkamers, de wachtkamers, de apotheekbalie tot zelfs in de kantine van het pand.

Ook minister Edith Schippers die rond kwart over zeven arriveerde maakte samen met huisarts Van den Eede een ronde langs alle zorgverleners door het compleet gerenoveerde gebouw. Van den Eede onderstreepte in zijn aansluitende toespraak dat in de afgelopen decennia veel in de huisartsenzorg gemoderniseerd en verbeterd is maar dat aloude waarden van toegankelijkheid, het patiënten bij naam kennen en de kleinschaligheid als een paal boven water blijven staan. In het woord dat Schippers daarop richtte tot de aanwezigen gaf zij aan graag huisartsenpraktijken te openen waar goed samengewerkt wordt in netwerken omdat zij er heilig van overtuigd is dat zorg in de buurt, dichtbij mensen, waar mensen makkelijk naar toe komen, is wat mensen ongelooflijk belangrijk vinden. Schippers wil dat de zorg die de huisarts samen met de apotheek en de andere eerstelijnszorgverleners verleent zich verder blijft ontwikkelen, ook op het gebied van digitale mogelijkheden zoals vanuit huis de eigen uitslagen kunnen bekijken.

De afsluitende officiële openingshandeling die bestond uit het leggen van de laatste steen leek Schippers erg leuk omdat zij dit nog nooit eerder had gedaan. Met troffel en cement in de hand nodigde ze twee vertegenwoordigers van de nieuwe generatie – “waarvoor we de zorg uiteindelijk opbouwen” – uit om haar te helpen de steen stevig vast te metselen.