LSP: toestemming geven voor het delen van gegevens

Sinds kort is Huisartsen Amersfoort Zuid aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit is een netwerk dat het mogelijk maakt bepaalde medische gegevens tussen zorgverleners te delen. Het gaat bijvoorbeeld om een medicijnoverzicht dat beschikbaar kan worden gemaakt voor de huisarts op de huisartsenpost. 

Voor het delen van uw medische gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens van u via het LSP worden uitgewisseld.

U kunt aan ons doorgeven of u medische gegevens beschikbaar wilt stellen via LSP. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Ook kunt u dit online regelen via de website: www.volgjezorg.nl. Hier vindt u tevens meer informatie over het LSP.